Actueel woningaanbod

Vertrouwen in de woningmarkt neemt toe
9 april 2020

Sinds de maatregelen leek de woningmarkt stil te staan. 'Dit is niet zo' bevestigt nu ook Funda.nl

De eerste maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus werden ruim drie weken geleden aangekondigd. Dat zorgde voor een behoorlijke impact op de woningmarkt. Als uw makelaar in deze regioe blijven we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen aan de vraagzijde van de markt in deze tijd. En die ontwikkelingen lijken de afgelopen weken positief te zijn zo berichtte de makelaarssite Funda.nl. Er is gekeken naar het bezoekersgedrag op funda van de afgelopen twee weken in vergelijk met ‘reguliere’ weken eerder in 2020 en het consumentenonderzoek naar het actuele sentiment rondom de aan- en verkoop van een woning. Uiteindelijk waren er 1.100 respondenten hetgeen een goed beeld geeft van hetgeen zich op macroniveau afspeelt in de woningmarkt en wat u waarschijnlijk zelf in de praktijk op microniveau ervaart.

STIJGENDE LIJN
Waar 2 weken geleden nog een dalende trend werd gezien in het aantal bezoekers aan de website www.funda.nl, zoekopdrachten en contactaanvragen, lijkt de situatie zich weer te normaliseren. Het aantal bezoeken aan funda.nl steeg in week 14 tot 102% ten opzichte van de eerste 10 weken van 2020. In absolute aantallen kwam dit neer op zo'n 14,6 miljoen bezoeken. Twee weken terug was dit nog 12 miljoen (85%). Ook het aantal zoekopdrachten laat een stijgende lijn zien en groeide van bijna 2 miljoen twee weken terug, tot 2,5 miljoen in week 14. Vergeleken met reguliere weken in 2020 is dat ongeveer 96%. 

Een stijgende lijn zien we ook wanneer we kijken naar het aantal contactaanvragen dat via funda gedaan wordt, al blijven die cijfers nog wel wat achter ten opzichte van de reguliere weken. Met 154.000 contactaanvragen komt dat neer op 79% van het gemiddelde aantal in de eerste weken van 2020. Twee weken geleden stond de teller nog op 132.000 (68%). Zoomen we specifiek in op bezichtigingsaanvragen, dan zien we het percentage stijgen tot 82%. De consument lijkt dus voorzichtig weer meer behoefte te hebben aan het bezichtigen van een woning.

TOENEMEND CONSUMENTENVERTROUWEN
Ook het actuele sentiment rondom aan- en verkoop geeft een rooskleuriger beeld, zo blijkt uit het lopende consumentenonderzoek op funda. Het vertrouwen lijkt weer iets toe te nemen. Waar twee weken terug van alle 1.100 respondenten die van plan waren om alleen een woning te kopen nog 36% minder gemotiveerd was dan voor de coronacrisis, is dat aantal teruggelopen tot 32%. Bij de doorstromers is de stijging in motivatie nog een stuk groter: het percentage dat aangeeft minder gemotiveerd te zijn liep van 46% terug naar 34% en het aantal respondenten dat zich juist meer gemotiveerd voelt om nu te kopen én verkopen steeg van 4% tot 8%. 
(Bron: www.funda.nl, 7 april)

SMARTPROPERTY EN HET VERTROUWEN IN DE WONINGMARKT
De afgelopen tijden zijn ook voor SmartProperty bijzondere tijden geweest. Wij als regionale makelaar kunnen hierbij enkel en analyse op microniveau geven en onze ervaring delen. We hebben direct de genomen maatregelen doorgevoerd en onze dienstverlening aangepast. Zo kwam er direct een protocol voor bezichtigingen en hebben we ingezet op virtueel bezichtigen middens 360-graden fotografie en woningfilm. Ook wij merkten een grote toename aan websitebezoekers en informatieaanvragen. Sommige geplande bezichtigingen werden afgezegd en intakes terwijl andere potentiele kopers en/of huurders en verkopers juist nu gericht de knoop doorhakten. Mensen blijven wonen en er blijft behoefte aan woningen bestaan. Dit maakt dat wij volop vertrouwen houden in de markt hetgeen bovenstaande cijfers bevestigen. Er blijven redenen om te verhuizen bestaan en eens te meer kiezen sommige verkopers er gericht juist nu voor om de voorgenomen verkoop door te zetten omdat men niet wil of kan wachten. 

Terug naar nieuwsoverzicht

Meer informatie?